VAJAMINEVAD MATERJALID JA VAHENDID: ajalehed, plastiliin, PVA-liim, kartong, akrüülvärvid

12472313_1118222424876472_9108487980281511844_n